Jan Aksman: Kukri

Legenda praví, že princ Kalbhoj při lovu našel Garkamtha pohrouženého v hluboké meditaci a rozhodl se ho ochraňovat. Guru po procitnutí z meditace přijal prince, který si změnil jméno na Bappa Raval, a jeho družinu za své žáky a předal jim zakřivený meč. Z něho se později vyvinul Kukri…

Gurkhové

Gurkhové jsou nepálská národnost žijící ve výškách pod 2250 m n. m. Jde o národ rodilých bojovníků, kteří svůj původ odvozují od bojovného mnicha a guru Gorkamatha. Legenda praví, že princ Kalbhoj při lovu našel Garkamtha pohrouženého v hluboké meditaci a rozhodl se ho ochraňovat. Guru po procitnutí z meditace přijal prince, který si změnil jméno na Bappa Raval, a jeho družinu za své žáky a předal jim zakřivený meč. Z něho se později vyvinul Kukri. Tento příběh se měl odehrát v 8. stol. Členové družiny pak přijali jméno žáci Gorkamatha- Gorkhoni- Gurkhové. V 15. stol proběhla invaze islámských vojsk, před kterou Gurkhové ustoupili na východ do oblasti, jež se stala jejich domovem.

Kukri – tradiční zbraň a nástroj Gurkhů

Původ a tvar Kukri lze nejpravděpodobněji odvodit od sečné zbraně Egypťanů zvané Kopeš, která měla vyduté ostří. Tu převzali Řekové a vytvořili z ní tesák Kopis. Tesák se při výpravě Alexandra Makedonského dostal až do Indie. Později se z něj pravděpodobně vyvinul Kukri. Nejstarší dochovaný nůž Kukri je cca 500 let starý a je vystaven v nepálském národním muzeu v Káthmandu. Tradiční výrobou Kukri se zabývají Kami – kováři, patřící ke kastě nedotknutelných, protože zpracovávají železo, surovinu pocházející přímo od Matky Země – Parvatti. Rodové linie některých Kami mají až 400 let dlouhou tradici výroby Kukri.

Ilustrační obrázek nálezu historického kukri.

Duchovní aspekty Kukri

Nyní se již dostávám k podstatě věci, tj. k duchovním aspektům nože Kukri. Symboly na nožích Kukri se mohou zdát zcela zřejmé, někdo si jich ani nevšimne a někomu možná přijdou spíš na obtíž, když z nich musí čistit paštiku po svačině. Jak je chápou Gurkhové, původní majitelé nožů Kukri, a jejich hinduistické náboženství? Tatu tradiční symbolika budu konfrontovat s naším evropským a mnohdy nejspíš pomýleným názorem na jejich význam a funkci. Prosím váženého čtenáře o shovívavost a podotýkám, že se mnou může i nemusí souhlasit, ale to je také vše, co s tím nadělá. Při odpovídání na úvodní otázku vycházím z literatury a ze svých názorů. Asi nejviditelnějším symbolem na Kukri je zvláštní dvojitý zářez v čepeli, protínající ostří blízko rukojeti. Tento zářez, resp. výstupek, v jeho středu se nazývá: ČO, KAURI, KAURA (obr. 1). Podle některých pramenů slouží tento výstupek buď k zachycení soupeřovi čepele, nebo k odkapávání krve stékající po čepeli. Tato teorie naráží alespoň u mě na několik rozporů.

Obr. 1: Otevřené kauri.

kukri-clanek-1

Jedním z rozporů přináší nože Kukri pocházející z Čainpuru, které mají KAURI zcela uzavřený (viz obr. 2), což podle mne zabraňuje použití k výše popsaným účelům. Další problém je i s velmi kuriózním tvrzením, že o ČO by se údajně měl Gurkha bodnout do ruky pokud Kukri tasí, ale nenapojí ho krví nepřítele. I tato teorie naráží jednak na čepele z Čainpuru, a pak na zdravý rozum. Vzhledem k tomu, že Kukri je univerzálně používaným nástrojem, nechce se věřit, že by se i sebeortodoxnější Gurkha bodal několikrát denně do ruky, když si jde připravit byť jen jídlo nebo dřevo na oheň.

Obr. 2: Uzavřené kauri.

kukri-clanek-2

Mnohem pravděpodobnější mi připadá vysvětlení náboženské a duchovní a to, že Kauri představuje penis boha Šivy a klitoris bohyně Kálí, tím spojuje mužský a ženský princip a vyjadřuje tak jedno z poslání Kukri. Tj. znovuzrození a obnovu. Jiná teorie říká, že ČO je vlastně otiskem kopyta krávy, posvátného zvířete hinduistů, další, že by se mohlo jednat o spojení Měsíce a Slunce, symbolů Nepálu. Druhým duchovním symbolem je vodorovná rýha vedoucí v horní části čepele od rukojeti cca do 1/3 až 1/2 délky čepele (viz obr. 3). Jedná se o AUNLO BAL nebo také RATO KARANG, podle romantické teorie žlábek pro odlehčení a nebo odtok krve směrem k ČO.

Obr. 3: Detail rýhy na čepeli kukri.

kukri-clanek-3

Vzhledem k tomu, že u některých Kukri je vodorovná rýha redukována jen na úzký a mělký vryp, mnohdy ještě tausovaný (vykládaný) mosazí, lze s touto hypotézou souhlasit jen těžko (viz obr. 4).

Obr. 4: Detail zdobené rýhy na čepeli kukri.

kukri-clanek-4

Naproti tomu vysvětlení duchovní je velmi jednoduché. RATO KARAKG je symbolem meče boha Šivi a jeho protějšku Kálí, temné podoby Parvatti – Matky Země. Tito dva mají možnost nejen tvořit a obnovovat, jak vyjadřuje Kauri, ale i ničit a zabíjet a v případě Kálí usmrcovat i démony, tj. bytosti nadpozemské. RATO KARANG tak vystihuje druhou funkci Kukri, a to funkci zbraně a nástroje k zabíjení. RATO KARANG a KAURI jsou tak protiváhou a symbolizují rovnováhu vesmíru stejně jako třeba Jing a Jang. Zvláštní tvar hlavice Kukri má také své duchovní vysvětlení. Jedná se o symbol Božího oka, který se pravděpodobně vztahuje k Nejvyšší Trojici hindů – Šiva, Višnu a Brahma, a má symbolizovat patrně jejich vševidoucnost a všepřítomnost. Navíc čočkovitý tvar hlavice může připomínat mandalu (viz. obr. 5).

Obr. 5: Detail hlavice.

kukri-clanek-5

Další zvláštností je stříška, do které je broušena horní hrana tradičních čepelí Kukri (viz obr. 6). Tato stříška by měla symbolizovat Himaláje a připomínat Gurkhům jejich domov, tradici a kořeny.

Obr. 6: Detail stříšky na čepeli kukri.

kukri-clanek-6

Posledním duchovním znamením, o kterém se chci zmínit, jsou tři vyřezávané prstence na rukojeti Kukri. Význam tohoto symbolu již není zcela jasný, ale s největší pravděpodobností jde o symbolicky ztvárněnou trojku, což je v hinduismu číslo slunečního boha Višnu, a má vztah ke třem fázím Slunce – východ, zenit a západ. Další možné vysvětlení je opět připomenutí Trimustí – Nejvyšší Trojice hinduismu – Šiva, Višnu a Brahma. Každopádně tyto prstence jsou zachovány na všech tradičních Kukri, a to i na nožích pro armádu a policii.

Obr. 7 a 8: Detail rukověti.

kukri-clanek-7

kukri-clanek-8

Závěrem

Kukri je duchovním předmětem stejně jako zbraní a nástrojem. A jako je v písni Mirka Černého balíček karet vojákovi Biblí, tak i Kukri představuje pro své majitele předmět spojený s motlitbou a rozjímáním. Jako zdroj informací byl použit článek z časopisu Střelecká revue a vlastní postřehy. Fotografie z archivu autora.

No Comments Yet.

Leave a comment